Αίτηση Δημιουργίας Λίστας

Διαχείριση Λίστας

FAQ

Ανοικτές λίστες

Στατιστικά - Statistics

Κεντρική Σελίδα

Δημιουργία Λίστας

Η αίτησή σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

(Τα πεδία του χρήστη και κωδικού χρήστη θα πρεπει να συμπληρωθούν με το όνομα χρήστη (login) και κωδικό (password) που έχουν οι χρήστες στο κεντρικό Η/Υ)

Χρήστης (username): 40 (χαρακτήρες max)
Κωδικός χρήστη (password): 40 (χαρακτήρες max)
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του κατόχου της λίστας: 100 (χαρακτήρες max)
Όνομα της λίστας ταχυδρομείου: (χωρίς το @lists.ntua.gr) 31 (χαρακτήρες max)
Σύντομη περιγραφή του σκοπού της λίστας ταχυδρομείου: 100 (χαρακτήρες max)

Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου για τη διαχείριση της λίστας: (δύο φορές- μη χρησιμοποιήσετε κάποιο πολύτιμο κωδικό, καθώς αυτός θα σας στέλνεται περιοδικά με ηλεκτρονικό μήνυμα)

 

Κανονισμός χρήσης της υπηρεσίας

Το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τη δυνατότητα δημιουργίας λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Ακαδημαϊκή & Ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.
H κάθε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Ε.Μ.Π. δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποθηκεύονται στο εξυπηρετητή lists.ntua.gr και είναι δημοσίως προσβάσιμο μέσω των σελίδων "Αρχείο - Archives" και δεν φέρει καμία ευθύνη γι΄αυτό.
To περιεχόμενο,η διαχείριση και η ορθή χρήση των ταχυδρομικών λιστών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή της λίστας.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) o διαχειριστής της λίστας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των μελών και την προστασία της ιδιωτικότητας τους όπως και του περιεχομένου που αναρτάται στη λίστα. Προσθήκη μελών θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση τους ενώ τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αφαίρεση τους από τη λίστα ανά πάσα στιγμή.

Δεν επιτρέπεται μέσω δημοσίως προσβάσιμου αρχείου λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η:

  • Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
  • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τον 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η πολιτική χρήσης.

Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους χρήσης της υπηρεσίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1861, fax 210 - 772-1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: lists@ntua.gr