Εγγραφή στη λίστα

Η εγγραφή στη λίστα για διευθύνσεις εκτός του ΕΜΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω email. Παρακαλούμε στείλτε ένα mail με subject "Subscribe" στη διεύθυνση xxx

Subscription to the mailing list can only be done via email for locations outside of NTUA. To subscribe, please send a message with subject "Subscribe" to xxx

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered Powered by FreeBSD