Αίτηση Δημιουργίας Λίστας

Διαχείριση Λίστας

FAQ

Ανοικτές λίστες

Στατιστικά - Statistics

Κεντρική Σελίδα

lists.ntua.gr: Mailing Lists Statistics

Statistics for year 2000
December November
October September
Statistics for year 2001
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2002
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2003
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2004
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2005
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2006
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2007
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2008
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2009
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2010
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2011
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2012
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2013
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2014
April August
December February January
July June March
May November October
September
Statistics for year 2015
April February
January March May
July June August
September October November
December
Statistics for year 2016
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2018
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2019
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2020
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2017
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2021
January February
March April May
June July August
September October November
December
Statistics for year 2022
January February
March April May
 

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1861, fax 210 - 772-1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: lists@ntua.gr